Bytový dům, Vyškov

Požadavek:

Nátěr fasády bytového domu.

Provedení:

Dle požadavku investora a pracovníků památkové péče byl dodán vápenný fasádní nátěr VISTAR včetně penetrace.

Výběr barevnosti byl ověřen na zkušebních plochách.

Podobné realizace

Comments are closed.

Top