IZOLACE A DRENÁŽE

Pro úspěšné zvládnutí problému vlhkosti ve zdivu je nutné vždy mít na paměti, že komplexní sanace by měla řešit i návaznosti na ostatní použité hydroizolace, drenáže a větrací systémy

Zajistíme provedení izolací a drenáží, které budou správně spolu působit s ostatními prvky sanačního konceptu. Vedle klasických izolací provádíme i rubové injektážní izolace pomocí hydrofilních gelů IMESTA HYDROGEL PU. Tato bezvýkopová technologie je vhodná pro sanace suterénů městských domů v souvislé zástavbě.

Postup rubové injektáže začíná navrtáním otvorů průměru 10 až 16 mm v síti po celé ploše injektovaného zdiva. Připravené vrty se osadí injektážemi pakry a na rub zdiva se injektuje rychloreaktivní PU pryskyřice ve směsi s vodou. Ta vytvoří souvislou hydroizolační bariéru z hydrofilního gelu v základové půdě na rubu zdiva. Vzniklý polyuretanový gel zvětšuje objem při kontaktu s vodou a tak dochází k přirozenému dotěsňování izolační vrstvy.

Top