SANAČNÍ A SPECIÁLNÍ OMÍTKY

Umožňují snadné vysoušení zdiva, zabraňují výkvětům solí při vysychání zdiva, případně mají tepelně-izolační funkci. Sanační omítku je nutné nanést do výše 0,8 až 1,0 m na viditelnou hranici poškození. Rozpadlé zdící prvky se musí vyměnit, uvolněné vyklínovat a vyspárovat, nesoudržné zdivo je vhodné vyztužit mechanicky kotvenou sítí. Pečlivou přípravou podkladu se zatížení sanační omítky solemi a prodlouží její životnost. Vysoce zasolené zdivo umíme odsolit pomocí obětované omítky FASO VO .

Pro každou stavbu máme k dispozici potřebné speciální malty systému IMESAN:

IMESAN sanační omítky dle WTA, pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva

IMESAN V vápenné sanační omítky – vhodné pro sanaci historických a památkově chráněných objektů.

IMESAN WARMISOL – termoizolační a sanační omítky pro sanační opatření a zateplení sanovaných budov..

Top