Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Platí pro internetový obchod f. IMESTA, spol. s r.o. IČO 42714851 provozovaný na adrese www.imesta.com, upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i jeho zákazníků (kupujících).

1. Objednávka

Objednávky se přijímají z uživatelského rozhraní internetového obchodu firmy IMESTA, spol. s r.o. na www.imesta.com. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je závazná pro obě strany. Přijetí a platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Kupující svoji objednávkou potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, a že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.

2. Cena

Platná cena je cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy (zaslání objednávky). Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží se připočítává cena balného a cena dopravy.

V případě hotovostní platby při osobním odběru se balné a dopravné neúčtuje.

3. Dodání

Objednané zboží je do 5 kalendářních dnů po obdržení objednávky je odesláno, nebo připraveno k vyzvednutí.

IMESTA, spol. s .r.o. si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

Dodání objednaného zboží po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím.

4. Platba

Pro zaplacení kupní ceny jsou k dispozici následující možnosti:

  1. bankovním převodem před dodávkou zboží – kupující obdrží e-mail s údaji pro platbu. Zboží bude expedováno po připsání platby na účet prodávajícího, v nejkratším možném termínu.

  2. dobírka – platba při doručení přepravcem na doručovací adresu uvedenou v objednávce

  3. hotovost – platba při osobním odběru zboží v provozovně. Zboží lze vyzvednout po potvrzení objednávky po předchozí telefonické domluvě v provozní době prodávajícího.

5. Výměna

Výměnu zboží může provést kupující během 14 dní od jeho převzetí. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní zašle zboží nové.

Veškeré náklady spojené s výměnou zboží včetně dopravy hradí prodávající. Nelze vrátit či vyměnit zboží vyrobené dle vzorkovnic na zakázku.

6. Storno kupní smlouvy

Kupující má právo podle odstavce nového občanského zákoníku č.89/2012Sb bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení.

Zboží je nutné zaslat doporučeně s pojištěním. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní od odstoupení smlouvy vrátí celou prodejní cenu včetně dopravného na bankovní účet kupujícího. Lhůta začíná běžet dnem vrácení zboží zpět. Poplatky za převod vracené částky hradí prodávající.

7. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

8. Reklamace

Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů v ČR. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit. Za vady způsobené dopravcem neručíme.

Při podání reklamace je nutné předložit reklamované zboží v originálním obalu, kopii prodejního dokladu a popis závady. Podmínky reklamace jsou uvedeny v platném Reklamačním řádu firmy IMESTA, spol. s r.o.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající zabrání zneužití dat o kupujícím. Obdržená data budou použita pouze pro přijetí, vyřízení a vyúčtování objednávky a nebudou zpracována k jiným účelům.

10. Platnost

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy IMESTA, spol. s r.o. jsou platné od 1.1.2012. Řídí se zásadami Nového občanského zákoníku. č.89/2012Sb , resp. Obchodního zák.

. 80/2012 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Top