DŘEVOSAN Forte

imesta-drevosan-forte-ochrana-dreva

DŘEVOSAN Forte

Od: 325 Kč

prostředek na preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným houbám a hmyzu

Katalogové číslo: -.

Zrušit výběr

Charakteristika
Dřevosan forte je vodou ředitelný tekutý impregnační přípravek na bázi měďnatých solí a kvartérních sloučenin.

Použití
Jako preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám (dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoč) zejména ve venkovním prostředí. Je určen především pro preventivní ochranu konstrukčního dřeva, které je ve stálém kontaktu se zemí nebo s vodou, preventivně účinný pro dřevo ve třídách ohrožení 1, 2 a zejména v třídách 3, 4 (ČSN EN 335), po fixaci ve dřevě má stálé olivově zelené zbarvení, lze přetírat rozpouštědlovými i disperzními barvami.

Aplikace
Aplikuje se na suchý, čistý podklad bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a starých nátěrů. Příprava dřeva musí odpovídat ČSN 49 0615. Impregnační roztok připravíme za stálého míchání přidáním koncentrátu do připraveného množství vody (5 % roztok = 1 l přípravku : 17 l vody). Přípravek nanášejte štětcem, stříkáním (2-3 nánosy třídy hrožení a vlhkosti dřeva ) nebo máčením. Vrstvu nanášíme vždy po zaschnutí předchozí. Přístupné impregnované částí dřeva v obytných místnostech ošetřete vhodným krycím nátěrem – lakem. Povrchově ošetřené dřevo vystavené venkovní povětrnosti je vhodné chránit před popraskáním vhodným dekorativním nátěrem (lazury, laky … ředitelné vodou nebo rozpouštědly). Dřevo ve stálém kontaktu se zemí nebo s vodou je nutné impregnovat pouze ve vakuově-tlakových zařízeních. Přípravek není určen pro ošetření dřevěných prvků, které jsou určené k přímému styku s potravinami, krmivy nebo pitnou vodou. Dřevosan forte zbarvuje dřevo do olivově zeleného odstínu. Při následné povrchové úpravě barvami doporučujeme provést zkušební plochu. Nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý podklad. Nedojte-li k mechanickému narušení povrchu ošetřeného dřeva, je životnost v třídě ohrožení 1 a 2 (interiér) časově neomezená. V třídě ohrožení dřeva 3 (venkovní prostředí) doporučujeme provést po 10ti letech kontrolu napadení dřeva biotickými škůdci a na jejím základě případně opakovat ošetření. Dřevosan forte se při teplotě nad +18 °C ve dřevě fixuje v průběhu 24hodin. Při nižší teplotě se doba fixace prodlužuje až na 5 – 7 dnů. Po proběhnutí fixace lze vystavit ošetřené dřevo venkovní povětrnosti.

Spotřeba
tlaková impregnace 20 kg/m3 dřeva
povrchové ošetření máčením (nátěrem) 40g /m2 dřeva

Balení
plastové obaly o obsahu 1 a 10 kg

Technická data:
Účinná látka ve 100g : 13,5 g hydroxidu měďnatého a 8,8 g didecyldimethylamonium chloridu
Konzistence: kapalina temně modré barvy
Označení: FA, FB, Ip, 1, 2, 3, 4 SP
Hustota: cca 1130 kg/m3 při 20 °C
Hodnota pH: cca 10-11 při 20 °C pro 10 % roztok
Aplikační koncentrace:
1-4 % pro vakuově-tlakovou impregnaci,
10-20 % pro nátěr, postřik a máčení
Aplikační teplota: > +5 °C
Barva: na dřevě olivově zelená

Skladování
V původním balení 2 roky od data výroby. Teplota skladování: +5 °C až +30 °C

Ekologie a bezpečnost práce
Klasifikace dle 356/2003 Sb.: C – žíravý

Informace pro přepravu: ADR 8, III, UN 1760
Dřevosan forte způsobuje poleptání, je zdraví škodlivý při styku při požití..Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/aerosoly.Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy. Dbejte ustanovení o zamezení znečištění půdy a povrchových vod. Nespotřebované zbytky zneškodňujte jako nebezpečný odpad.Kód odpadu: 03 02 05 – Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky. Pouze čistě vymyté obaly odevzdejte k recyklaci. Použité nářadí nutno ihned po aplikaci umýt vodou. Mycí vodu použít pro přípravu dalšího roztoku nebo zneškodnit jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku.

Prohlášení je uloženo u výrobce: METRUM s.r.o.

Balení

1 kg, 10 kg

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Forte
prostředek na preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným houbám a hmyzu
80.3 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
81.9 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top