IMESAN FS

IMESAN FS

362 

sanační štuk

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
Systém se skládá z jednotlivých jednosložkových omítkových směsí, které jsou na bázi minerálních pojiv, pórovitého a křemičitého plniva a modifikujících přísad. Tento sanační systém odpovídá normě ČSN 72 2430 a doporučení WTA 2-2-91.

Použití
Sanační systém IMESAN je určen speciálně pro sanaci zdiva objektů, u kterých se vyskytuje vzlínací vlhkost a tvorba povrchových výkvětů solí touto vlhkostí transportovaných. V kombinaci s konstrukčním zamezením průniku vlhkosti do zdiva (např. injekční clonou) lze aplikací sanačního systému trvale odstranit výkvěty solí a zajistit postupné vysychání zdiva. Není-li provedeno konstrukční utěsnění, omítka dlouhodobě zabrání výkvětům solí a udržuje povrch stěny suchý.

Zpracování
Odstraňte poškozenou omítku nejméně 80 cm nad viditelné rozhraní vlhkosti a výkvětů vyškrabejte maltu ze spár do hloubky minimálně 2 cm. Vyměňte poškozené zdící prvky a vzniklou suť deponujte mimo objekt.
Ke zlepšení adhese nově nanášených vrstev sanačních omítek IMESAN SO respektive IMESAN VO použijte kotvící prostřik IMESAN KP. Používá se zejména na podklady jako je kámen či beton. Směsi míchejte v míchačkách s nuceným způsobem míchání případně míchadlem upevněným ve vrtačce. Míchání ve spádových míchačkách lze pouze u IMESANu KP. Na 25 kg (pytel) sypké směsi přidejte množství vody dle níže uvedené tabulky. Doba míchání je minimálně 2 minuty. Po zamíchání nechejte omítku 2 minuty zrát a pak opět promíchejte. Omítky nanášejte na navlhčený podklad.
Kotvící prostřik nanášejte síťově (šachovnicově) tak aby kryl maximálně 50% plochy. Před nanášením další vrstvy sanačního systému omítku IMESAN VO nebo IMESAN SO nechte prostřik minimálně 24 hodin vyzrát.

Sanační omítky IMESAN VO a SO lze nanášet strojně nebo ručně. Maximální tloušťka vrstvy nanesené v jednou kroku je 2 cm. Větší tloušťky nanášejte ve více vrstvách. Další vrstvu nanášejte po min. 5ti dnech, vždy však po povrchovém zaschnutí na hrubý nevyhlazený podklad. Konečnou vrstvu omítky vyhlazujte dřevěným nebo polystyrenovým hladítkem. Nefilcujte – zhoršíte difusi vodních par!
Při požadavku na zvláště hladký povrch konečnou vrstvu nevyhlazujte a použijte sanační štuk IMESAN FS. Sanační štuk se nanáší na dostatečně vyzrálou sanační omítku IMESAN SO. Štuk nanášejte na navlhčený podklad klasickým ručním způsobem.

V případě provádění nátěru použijte nátěr s nízkým difusním odporem (pro fasádu možno použít VISTAR, VISTAR SILIKON).

Upozornění
Zpracovávejte při teplotách v rozmezí od +5ºC do +35ºC.
Venkovní práce neprovádějte za deště nebo silného větru.
Při vyšších teplotách neprovádějte omítku na přímo osluněných místech.
Prosívání směsi nebo přidávání pojiva, písku či jiných přísad je nepřípustné.

Balení
25 kg papírové pytle s PE vložkou

Skladování
Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 6 měsíců od data výroby.

Technické parametry

IMESAN KP IMESAN VO IMESAN SO IMESAN FS
Sypká hmotnost (kg/m3) 1400 ± 40 1350 ± 40 1330 ± 50 1350 ± 40
Dávka vody na kg (l/kg) 0,28 – 0,32 0,18 – 0,2 0,2 – 0,22 0,2 – 0,22
Dávka vody na pytel ( l/kg ) 8 – 8,5 4,5 – 5 5 – 5,5 5,5 – 6
Spotřeba (kg/m2) 3,5 – 4,5 25 (tl.2 cm) 25 (tl.2 cm) 2,5 (tl.2 mm)
Obsah pórů v čerstvé maltě (%) min. 20 min. 25%
Pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa) min. 5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 max. 1,5
Pórovitost zatvrdlé omítky (%) min. 45 min. 45
Součinitel difusního odporu – < 18 < 12 < 12
Objemová hmotnost (kg/m3) max. 1350 max. 1350 max. 1350

Ekologie a bezpečnost práce
Výrobky obsahuje silikátová pojiva a další netoxické chemické přísady a může při zanedbání osobní hygieny mít nepříznivý vliv na především na pokožku a sliznice. Chraňte proto pokožku a sliznice před přímým kontaktem s omítkou, používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory.
R-věty
36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S-věty
2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 22 Nevdechujte prach. 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 26 Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 36/37/38 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top