IMESTA BV

IMESTA BV

Od: 1 136 

prostředek určený k impregnaci savých minerálních stavebních materiálů a dřeva

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
Vosková impregnace IMESTA® BV je prostředek s obsahem včelího vosku v organickém rozpouštědle, určený k impregnaci savých minerálních stavebních materiálů a dřeva. Výhodou prostředku jsou tyto vlastnosti:

  • vysoká pronikavost do podkladu
  • oživuje vzhled podkladu
  • tradiční přírodní materiál
  • přirozený estetický vzhled

Použití
IMESTA® BV je vhodná pro impregnaci neglazovaných pálených dlaždic, přírodního, umělého kamene a dřeva.

Zpracování
Povrch před aplikací musí být suchý bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu. Impregnaci IMESTA® BV doporučujeme aplikovat nanášením na povrch pomocí hadru nebo štětce. Prostředek se nanáší do nasycení, ve více opakováních (2–3 krát). Mezi jednotlivými operacemi není třeba dělat delší přestávky. Po dokonalém zaschnutí a odvětrání rozpouštědla (min. 24 hodin) se povrch upraví pomocí horkovzdušné pistole (ne plamenem). Dosáhne se tím lepšího vzhledu podkladu a větší odolnosti impregnace proti opotřebení. Použité nářadí se čistí technickým benzinem nebo lihem. Před aplikací je nutné přípravek IMESTA® BV důkladně promíchat a vyzkoušet na zkušební ploše.
Údržba – přípravek je vhodný pro trvalou údržbu, která se provádí lokálním nanesením a rozetřením hadrem. Zapékání horkým vzduchem není při opakované údržbě nutné. Četnost údržby je závislá na intenzitě užívání a mytí ošetřených ploch.

Technické parametry
vzhled nažloutlá opalizující kapalina
měrná hmotnost 0,8 g/cm3
bod vzplanutí cca +50°C

Spotřeba
Spotřeba je cca 0,2 až 0,4 kg na m2.

Balení
Plechové kanystry 2 kg a 8 kg.

Skladování
V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci).

NESMÍ ZMRZNOUT!

Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce
Tato látka není považována za stálou, hromadící se v organismu ani toxickou (PBT). Rovněž není považována za příliš stálou ani za příliš se hromadící se v organismu (vPvB).

clp-plice

NEBEZPEČÍ

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Obsahuje uhlovodíky, C10-C13,n-alkany, isoalkany, cyklické.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před otevřeným plamenem/horkými povrchy-zákaz kouření.
Používejte ochranné rukavice, oděv, brýle či obličejový štít
PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte Toxikologické informační středisko + 420 224 919 293 nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad v souladu s místními předpisy.
Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top