IMESTA E 102

IMESTA E 102

Od: 362 

hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek s barvu zvýrazňujícím účinkem

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
IMESTA® E 102 je vodou ředitelný prostředek na silan siloxanové bázi, určený k dosažení vodoodpudivosti a mírnému zvýraznění barevnosti savých minerálních stavebních materiálů. Výrobek má následující důležité vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou impregnaci:

 • vysoká pronikavost

 • vysoká hydrofobita

 • odolnost vůči alkáliím

 • zvýrazní barevnost povrchu

 • po zaschnutí nelepí

 • šetrný k životnímu prostředí

Použití
IMESTA® E 102 je vhodný k hydrofobizaci savých, porézních minerálních stavebních materiálů jako jsou:

 • všechny druhy betonu

 • porobeton

 • vlákno-cementové výrobky

 • cihelné zdivo

 • opukové zdivo

 • přírodní kámen a umělý kámen

 • minerální omítky

 • minerální barvy

Přípravek nelze použít k hydrofobizaci sádry a sádrových materiálů.

Zpracování
Aplikaci přípravku IMESTA® E 102 doporučujeme tupováním, stříkáním nebo máčením resp. oplachováním povrchu bez tlaku a rozprašování. Před aplikací je nutné přípravek důkladně promíchat. Impregnace se nanáší do nasycení, ve dvou opakováních bez mezivyschnutí. Jakmile se roztok vsákne a povrch se přestane lesknout nanášení se může opakovat. Povrch před aplikací musí být na pohled suchý bez vlhkých skvrn a přiměřeně savý. Zvýraznění barevnosti povrchu, případně tzv. „mokrý vzhled“ je úměrné nanesenému množství přípravku. Doporučujeme vždy napustit nejprve zkušební vzorek a po jeho vyhodnocení, po cca 48 hodinách, v aplikaci pokračovat.

Použité nářadí se čistí vodou. Nátěr se pro aplikaci neředí!

Technické parametry
měrná hmotnost 1 g/cm3
vzhled – bílá emulze

Spotřeba
Potřebné množství je dáno nasákavostí materiálu. Následující hodnoty jsou určeny pouze k orientaci.
beton 0,05 – 0,2 kg/m2
porobeton 0,2 – 0,4 kg/m2
vlákno-cementové výrobky 0,05 – 0,15 kg/m2
cihelné zdivo 0,15 – 0,3 kg/m2
omítka 0,2 – 0,5 kg/m2
přírodní nebo umělý kámen 0,05 – 0,8 kg/m2

Balení
PE obaly, 1 kg, 10 kg

Skladování
Maximálně 12 měsíců od data výroby, v původním vzduchotěsném obalu při teplotách 0°C až +25°C. Nádoby nesmí být vystavenypřímému působení tepla (neskladovat na slunci).

Nesmí zmrznout!
Ekologie a bezpečnost práce
Při správném použití prostředek nepředstavuje významné zdravotní riziko. S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechovat aerosol, výpary. S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S 45 V případě nehody, necítíte – li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto značení). S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.

První pomoc: Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv, kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 – 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,2 litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo při náhodném požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu nebo tento technický list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný.

Obaly jsou recyklovatelné.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top