IMESTA IBS 27

IMESTA IBS 27

Od: 1 874 

oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
IMESTA®IBS 27 je prostředek na bázi silanů, siloxanů a silikových pryskyřic, používá se k dosažení hydrofobního a oleofobního efektu na povrchu minerálních materiálů, zejména stavebních hmot. Na rozdíl od běžně používaných silikonů působí nejen hydrofobně, ale má i výrazný oleofobní účinek, který umožní snazší očištění impregnovaného povrchu od olejů, barev, lepidel a graffiti.

Použití

  • Napouštění fasád z přírodního i umělého kamene, betonu, vláknocementových desek a pod. pro snadnější odstranění nápisů nebo plakátů a očištění povrchu.
  • Impregnaci podlah z přírodního i umělého kamene a neglazované keramiky, kde usnadní čištění a údržbu.
  • Parapetní římsy a kamenné stolní desky, které ochrání před zamaštěním a skvrnami.

Zpracování
Roztok se aplikuje tupováním, stříkáním nebo oplachováním povrchu bez tlaku a rozprašování. Před nanášením doporučujeme napustit nejprve zkušební vzorek. Impregnace se nanáší do nasycení, ve dvou opakováních bez mezivyschnutí. Mezi jednotlivými operacemi není třeba dělat přestávky. Jakmile se roztok vsákne a povrch se přestane lesknout nanášení se může opakovat. Povrch před aplikací musí být na pohled suchý bez vlhkých skvrn a savý. Pro ochranu před vytvořením lesklého povrchu doporučujeme po cca 20 minutách odstranit nevsáklý materiál. Povrch ošetřený prostředkem IMESTA®IBS 27 by měl být očištěn co nejdříve po zašpinění olejem, tukem či barvou. Zejména odstranění barev po plném vytvrzení pojiva je obtížné. Po odstranění barvy doporučujeme impregnaci opakovat. Ulpívá na skle, leptá umělé hmoty a nátěry citlivé na rozpouštědla. Při práci je nutno tyto chránit PE folií. Použité nářadí se čistí technickým benzinem nebo lihem. Před aplikací je nutné vyzkoušet IMESTA®IBS 27 na zkušební ploše.

Technické parametry
měrná hmotnost 0,8 kg/cm3
bod vzplanutí 25°C
vzhled – bezbarvá nebo nažloutlá opalizující kapalina

Spotřeba
Potřebné množství je dáno nasákavostí materiálu, následující hodnoty jsou určeny pouze k orientaci.
beton 0,1 – 0,2 kg/m2
omítka 0,2 – 0,5 kg/m2
cihelné zdivo 0,15 – 0,25kg/m2 vlákno-cementové výrobky 0,05 – 0,15kg/m2
přírodní kámen 0,2 – 0,8 kg/m2
Balení Plechové kanystry 2 kg a 8 kg.

Skladování
V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci).

NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce
Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.

Xn Zdraví škodlivý
R 65 Zdraví škodlivý – při požití může vyvolat poškození plic. R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte výpary. S 24 Zamezte styku s kůží. S  38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Ve všech případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu, technický nebo bezpečnostní list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top