IMESTOL ANTICOR

imesta-imestol-anticor-barva

IMESTOL ANTICOR

Od: 265 Kč

antikorozní základová barva na ocel a barevné kovy

Katalogové číslo: -.

Zrušit výběr
Kategorie: .

Charakteristika
Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení UV záření, antikorozní pigmenty a aditiva. Má vysokou přilnavost a je elastický.

Použití
K nátěrům ocelových, hliníkových a jiných konstrukcí jako základní nátěr. IMESTOL ANTICOR se natírá dvakrát nebo stříká tak, aby tloušťka vytvrzeného nátěru byla minimálně 100 μm. Pro vrchní nátěr se aplikuje IMESTOL COLOR.

Zpracování

  • Před použitím rozmíchat bez napěnění.
  • Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo airless stříkáním na suchý, očištěný a odmaštěný povrch, při teplotách +10 až +30°C.
  • Zkorodované povrchy je nutné důkladně očistit a ošetřit odrezovačem.
  • Nanáší se obvykle ve dvou vrstvách.
  • Doporučená přestávka mezi nátěry je min. 5 hodin při 18°C.
  • Doba zavadnutí je 1,5 hodiny při 18°C.
  • Nátěr se dodává v optimální konzistenci a neředí se!
  • Pracovní nářadí lze ihned po ukončení práce omýt vodou, po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.

Balení
PE obaly 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, na zakázku 35 kg

Spotřeba
Pro dva nátěry 0,2 až 0,25 kg/m2.

Technické parametry
Vzhled homogenní nátěrová hmota srozmíchatelným sedimentem
Sušina minimálně 45 %
Kryvost stupeň 2
Vytvrzení 24 hodin
Korozní odolnost 240 hodin v solné mlze dle ČSN ISO 9227
Měrná hmotnost 1,25 g/cm3

Barva
Červenohnědá, speciální odstíny na objednávku při odběru nad 200 kg.

Skladování
V původním obalu při teplotě +10až +30°C, chránit před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT !

Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce
Směs ani její složky nejsou k datu vydání bezpečnostního listu klasifikovány jako PBT nebo vPvB, složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
Může poškodit reprodukční schopnosti nebo plod v těle matky. Nebezpečí. Při expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Skladujte uzamčené. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad v souladu s místními předpisy.
Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.

Balení

0,8 kg, 5 kg, 10 kg

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top