SINER TS

SINER TS

Od: 797 

polymercementová hydroizolační stěrka

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
SINER® TS je dvousložková minerální izolace na bázi polymercementu. Složka T je tekutá a složka S sypká.
Po vytvrzení vytváří pružnou izolaci odolávající tlakové vodě i negativnímu tlaku vody. Působí jako protiradonová bariera.

Použití
Hydroizolační protiradonová vrstva pro aplikaci v exteriéru a interiéru budov. Zejména pro izolaci spodní stavby jak při rekonstrukcích, tak pro novostavby.

Zpracování
Tekutou složku SINER® T smíchat s práškovou složkou SINER® S, aby vznikla hmota bez hrudek.

Do vzniklé hmoty doporučujeme přidat:

 • a) pro nanášení kovovou stěrkou 3 – 8 % vody
  tj 6 kg balení SINERU® TS 45 – 120 ml vody
  40 kg balení SINERU® TS 300 – 800 ml vody
 • b) pro nanášení štětcem 8 – 10 % vody
  tj 6 kg balení SINERU® TS 120 – 150 ml vody
  40 kg balení SINERU® TS 800 – 1000 ml vody
 • Nanáší se kovovou stěrkou nebo štětkou.
 • Nanáší se ve dvou vrstvách. Tloušťka jedné vrstvy je cca 1 mm.
 • Doba vytvrzení jedné vrstvy je 24 hodin.
 • SINER® TS je nutno zpracovat do cca 45 minut po zamíchání (dle teploty okolí a podkladu).
 • Pro bezproblémovou bezpečnou funkčnost izolace je nutné SINER® TS nanést na nosný soudržný podklad bez olejů a mastnot.
 • V místech předpokládaného vyššího namáhání tahem (např. dilatace) vložte do první vrstvy armovací tkaninu.
 • V rozích je nutné vytvořit zaoblení s poloměrem cca 5 cm nanesením polymercementové malty (připravené z disperze BEFIX viz. technický list zpracování č.2.).
 • Nenanášejte více než 1,5 kg/m2 materiálu v jednom kroku, důsledkem vysokého procenta disperze hrozí vznik trhlin.
 • Do doby úplného vytvrzení zamezte přístupu vody na nanesenou izolaci. Voda prosáklá do materiálu z neizolované strany může při mrazu zapříčinit odtržení izolační vrstvy od podkladu.

Technické parametry
SINER® T
Báze: polymerní disperze
Barva: bílá

SINER® S
Báze: cement, plniva, přísady
Barva: bílá nebo šedá

Poměr míchání T:S: 1:3 (přídavek vody do 10%)
Doba míchání: 3 min. (300 ot./min.) rozmíchat a pak 3 min. míchat
Zpracovatelnost: 45 min. při teplotě 20°C
Teplota zpracování: +5° až 30°C
Vytvrzení: 24 hodin (1 vrstva)
Čištění nářadí: v čerstvém stavu vodou
Součinitel difuze radonu 1,9 +/-0,2. 10 -11 m2/s

Balení
PE obal 40 kg (10 kg a 30 kg)
PE obal 4 kg (1kg a 3kg)

Spotřeba
2 až 4 kg/m2.

Skladování
Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Ekologie a bezpečnost práce
Při správném použití je SINER® TS nejedovatý a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Výrobek obsahuje silikátová pojiva a další netoxické chemické přísady a může při zanedbání osobní hygieny mít nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice. Chraňte proto pokožku a sliznice před pří mým kontaktem se zpracovávaným materiálem. Výrobek obsahuje ve smyslu přílohy č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb. redukční činidlo. Po smíchání s vodou snižuje obsah Cr 6+ pod 0,0002 % a je účinné po dobu skladování. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládky.

Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top