Kajetánka

Injektáž vlhkého zdiva

Problém:

Po nekvalitně provedené a nefunkční injetáži akryláty jsme byli požádáni o realizaci sanace zdiva ověřenou a dokumentovanou technologií tlakové injektáže proti vzlínající vlhkosti.

Řešení:

Dle projektu rekonstrukce objektu a podle technických podmínek provádění tlakových injektáží IMESTA byla v celém půdorysu budovy provedena tlaková injektáž silikonovou mikroemulzí IMESTA IW 550 SMK a silikonovým krémem HYDROCREME INC.

Kvalita a správná funkce byla kontrolována oddělením řízení jakosti firmy Metrostav Praha a zkušebních laboratoří Kloknerova ústavu ČVUT Praha.

Podobné realizace

Comments are closed.

Top