Sanace vlhkého zdiva

SANAČNÍ A SPECIÁLNÍ OMÍTKY

Hlavním úkolem sanačních omítek je umožnit snadné vysoušení zdiva po doplnění izolací a zabránit výkvětům solí při vysychání zdiva. Některé sanační omítky mají také tepelně-izolační funkci. Pro přípravu podkladu pro sanační omítky na vysoce zasoleném zdivu slouží obětované odsolovací omítky, které, po nanesení na povrch vysušovaného zdiva, v sobě umožní akumulaci solí. Poté se odsolovací omítka odstraní i se solemi a na odsolený podklad můžeme aplikovat sanační omítku.

Pečlivou přípravou podkladu se sníží zatížení sanační omítky solemi a prodlouží její životnost. Sanační omítku je nutné nanést do výše 0,8 až 1,0 m nad viditelnou hranici vlhkostního či solného poškození. Rozpadlé zdící prvky se musí vyměnit, uvolněné vyklínovat a vyspárovat, nesoudržné zdivo je vhodné vyztužit mechanicky kotvenou sítí.

Pro sanaci historických a památkově chráněných objektů jsou vhodnější vápenné aditivované omítky, které podobně jako sanační omítky pomáhají zajistit odpaření zbytkové vlhkosti po sanaci zdiva.