Sanace vlhkého zdiva

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrh a realizaci sanace, až k úspěšnému odstranění problémů. Bohužel se často setkáváme s postupem téměř opačným, který pohltí stejné náklady i úsilí, jako kvalitně realizovaná sanační opatření, nevede však k odstranění problému.

6 kroků úspěšné sanace zdiva

Vybrané realizované projekty sanace zdiva

Co říkají o provedených sanacích naši zákazníci?