Sanace vlhkého zdiva

NÁVRH ŘEŠENÍ

Podle výsledku průzkumu je vhodné zpracovat návrh řešení, který stanoví postupy provádění a návaznost sanačních opatření. Zvolené metody musí být úměrné výsledkům analýzy a zejména v případě památkově chráněných staveb respektovat ochranu původních materiálů.

Při návrhu sanace je nutné vyřešit i problematiku zasolení zdiva. Opomenutím vlivu solí dochází později k poruchám, jež bývají mylně přisuzovány špatné funkci hydroizolace. Vodorozpustné soli mají totiž schopnost na sebe vázat vzdušnou vlhkost a zasolené stavební materiály se pak projevují v povrchových vrstvách jako vlhké. Naopak povrchové úpravy zdiva proti solím mají jen krátkodobý účinek, pokud není zdivo zároveň separováno od zdroje vlhkosti a solí. Pro sanační práce většího rozsahu je vhodné zpracovat projekt, který detailně popisuje způsob provádění izolačních a sanačních prací.

Každý návrh sanace vlhkého zdiva musí splnit zásady komplexní funkce a reálné proveditelnosti návrhu. Řešení zpravidla sestává ze 3 až 10 dílčích opatření – vnější izolace, drenáže, odvodnění okapů a okolních ploch, dodatečné hydroizolace zdiva, sanační a speciální omítky, systém větrání a rekuperace tepla, výmalby dezinfekce apod. .

Jednotlivá dílčí opatření musí jednoznačně spolupůsobit k zajištění nové vlhkostní rovnováhy objektu. Je většinou možně je provádět postupně, ale původně připravený návrh řešení je třeba pro vysušení objektu realizovat celý. Součástí návrhu je rovněž postup vysoušení a plán jeho kontroly po dokončení prací.