metody sanace zdiva

Mechanické metody sanace zdiva

Podřezání zdiva a vkládání izolace

Podřezání řetězovou pilou

Izolace zdiva podřezáním strojní nebo ruční řetězovou pilou se provádí zpravidla v cihelném zdivu. Do řezné spáry se vkládají bitumenové, plastové či sklolaminátové izolace. Zdivo se proti sednutí zajistí plastovými klíny v různých tloušťkách dle šíře řezu a použité izolace. Vzniklá spárá se následně vyplní rozpínavou maltou. Podobně se pro podřezání cihelného zdiva používá i ruční řetězová pila.

Výhody podřezání zdiva řetězovou pilou

 • izolaci lze využít i proti tlakové vodě
 • výhodná cena v cihelném zdivu
 • možnost použití izolačních materiálů s dlouhodobou životností

Omezení

 • řezat lze pouze cihelné zdivo s vodorovnou průběžnou ložnou spárou.
 • zdivo musí být soudržné a zděné na vápennou maltu s co nejnižším obsahem cementu.
 • nelze řezat zdivo kamenné

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem se provádí i na kamenném zdivu. Podmínkou je dostatečný manipulační proctor po obou stranách zdiva. Opět se používají vložené fóliové izolace (PE, sklolaminát), se zaklínováním plastovými klíny. Postup je obdobný jako u podřezání řetězovou pilou.

Výhody podřezání vlhkého zdiva diamantovým lanem

 • možnost odizolování všech druhů zdiva, i smíšeného a kamenného
 • lze vkládat izolaci proti tlakové vodě

Nevýhody a omezení

 • riziko poruch statiky obtížně se řeší prostupy sítí
 • nutný dostatečný přístup z obou stran zdi

Zarážení nerezových desek

Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových desek (plechů) je vhodná jen do průběžné spáry ve zdivu. Používané vlnité plechy z nerezové oceli se naráží nebo vibrují do průběžné spáry cihelného, někdy i nebo kamenného zdiva pomocí strojního zařízení, či ručního pneumatického kladiva. Plechy mají různé délky odpovídající tloušťce zdiva. Zámkový spoj používaný u některých typů umožňuje spojení nerezových desek.

Výhody vrážení nerezových desek

 • dlouhodobá životnost izolace

Omezení

 • pro narážení plechů je potřebná průběžná spára v izolovaném zdivu.
 • neřeší prostupy sítí
 • riziko poruch statiky
 • riziko zbarvení omítky korozními produkty