Sanace vlhkého zdiva

PRŮZKUM – MĚŘENÍ VLHKOSTI ZDIVA

O způsobu sanace vlhkého zdiva je vhodné rozhodnout na základě stavebního průzkumu, analyzující jednotlivé příčiny poškození. Průzkum musí zhodnotit příčinu zvýšení vlhkosti, obsah solí a stupeň nasycení zdiva vodou. Součástí průzkumu při vysoušení staveb je prohlídka objektu a posouzení jeho současného stavebně technického stavu před započetím sanace zdiva. Zahrnuje posouzení přítomnosti a stavu hydroizolace, stavu omítek, konstrukcí a odvodnění objektu. Rovněž se zabývá materiálem vlhkého zdiva, omítek a konkrétními poruchami stavebních prvků konstrukcí. Důležitý je i popis a vyhodnocení odebraných vzorků zdiva a omítek, informace o tom, jaká je vlhkost zdiva nebo jaké je zasolení zdiva.

Na základě pečlivého zjištění těchto údajů je možné navrhnout a uskutečnit spolehlivé řešení.

Pro posouzení vlhkého zdiva se odebírají vzorky cca 100g k určení obsahu vodorozpustných solí (nejčastěji sírany, dusičnany a chloridy) i pro vážkové stanovení vlhkosti. Takto stanovené hodnoty jsou velmi přesné a mohou být podkladem pro posouzení kvality či správné funkce provedené sanace vlhkého zdiva. Stanovení obsahu solí je potřebné pro optimální návrh sanačních omítek.

Měření vlhkosti zdiva vlhkoměry navazuje na provedená vážková stanovení vlhkosti zdiva a poskytne celkový obraz rozložení vody ve zdivu. Nejlepší výsledky měření poskytují mikrovlnné vlhkoměry, které měří vlhkost zdiva do hloubky 30 až 40cm, aniž by bylo měření ovlivněno zasolením zdiva.