INJEKTÁŽE

Injektáž zdiva, sanace VLHKÉHO ZDIVA

chemická injektáž zdiva pro odstranění vzlínající vlhkosti

Silikonová hydroizolační clona se ve stěnových konstrukcích vytvoří napuštěním vrtů injektážní mikroemulzí IMESTA IW550 nebo krémem IMESTA HYDROCREME INC. Materiály proniknou do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří vodoodpudivý film.

Hydrofobizace pórů omezuje vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárách stavebních materiálů, zároveň umožňuje difuzi vodní páry. Přípravek proniká spolehlivě i do nejmenších kapilár schopných kapilárního transportu vody.

Po ukončení reakce je účinná složka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti podzákladí. To zaručuje dlouhodobou trvanlivost injektzážní clony. Metoda je použitelná i v případech izolace vysoce zavlhčeného zdiva, které by muselo být jinak před injektáží předsušováno.

Pro vytvoření dodatečné izolace proti tlakové vodě máme k dispozici technologii injektáže polyuretanovým gelem IMESTA HYDROGEL PU, která spolehlivě vyřeší izolaci obvodových stěn domů bezvýkopovým postupem.

Top