NÁVRH ŘEŠENÍ

Návrh řešení, SANACE VLHKÉHO ZDIVA

vyhodnocení výsledků analýz, koncept sanace a návrh postupu

Na podkladě zpracování a vyhodnocení výsledků analýz vypracujeme koncept sanace a návrh postupu, zajistíme aplikační servis a dozor. V případě potřeby zajistíme vypracování projektové dokumentace a trvalý technologický dozor při provádění sanačních prací.

Každý návrh sanace vlhkého zdiva řešíme v týmové spolupráci pro zajištění komplexní funkce a reálné proveditelnosti návrhu. Řešení zpravidla sestává ze 3 až 10 dílčích opatření – vnější izolace, drenáže, odvodnění okapů a okolních ploch, dodatečné hydroizolace zdiva, sanační a speciální omítky, systém větrání a rekuperace tepla, výmalby dezinfekce apod. .

Jednotlivá dílčí opatření musí jednoznačně spolupůsobit k zajištění nové vlhkostní rovnováhy objektu. Je většinou možně je provádět postupně, ale původně připravený návrh řešení je třeba pro vysušení objektu realizovat celý. Součástí návrhu je rovněž postup vysoušení a plán jeho kontroly po dokončení prací. Pro investory a uživatele máme k dispozici manuál – návod jak umožnit postupné vysychání sanovaných prostor.

Projektantům poskytujeme konzultace a součinnost při přípravě sanačních řešení.

Při provádění prací dokumentujeme dodržení správného postupu a předepsané spotřeby materiálu.

Top