VYSOUŠENÍ A VĚTRÁNÍ

Je nezbytnou součástí procesu sanace vlhkých staveb, po provedených sanačních zásazích se přebytečná voda z konstrukcí musí odpařit a odvětrat. K tomu je nutné zajistit dostatek tepelné energie a účinné větrání vnitřních sanovaných prostor. Vysoušení je možné značně a velmi účinně urychlit odvlhčováním pomocí kondenzačních i adsorpčních odvlhčovačů, topných tyčí a jiné vysoušecí techniky.

Máme dobré zkušenosti s vysoušením pomocí mikrovlnné technologie pro rychlé sušení s dezinfekčním a fungicidním účinkem.

Dostatek čerstvého vzduchu v místnostech, lze zajistit intenzivním větráním, nejlépe však pomocí trvalého větrání s řízenou rekuperací. Pro tyto aplikace navrhujeme a používáme větrací rekuperační jednotky INVENTER, které Vám nainstalujeme, nastavíme a uvedeme do provozu. Zajistíme i pravidelné kontroly funkce a čisštění i dezinfekci rekuperačních výměníků.

Pro investory a uživatele sanovaných objektů máme k dispozici uživatelský manuál s doporučením pro správné následné vysoušení a větrání.

Top