AKRYLIT FLEX

AKRYLIT FLEX

Od: 2 540 

vysoce pružná hydroizolační stěrka na střechy

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
AKRYLIT® FLEX je vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota na bázi akrylátové disperze s plnivem a stabilizátorem proti působení ultrafialového záření. Po vytvrzení vytváří souvislý trvale pružný film odolávající vodě, změnám teploty, UV záření i agresivnímu prostředí.

Použití
Hydroizolační stěrková hmota AKRYLIT® FLEX je určena pro dokončovací úpravy střech a renovaci střešního pláště plochých střech. AKRYLIT® FLEX má výbornou přídržnost k asfaltovým pásům, betonu a pozinkovanému plechu. Při aplikaci na betonové střechy je nutné zajistit funkční dilatace podkladu a dilatační spáry přemostit dostatečně navolněným asfaltovým pásem.
Životnost hydroizolace je 6 až 10 let, vrstvu je možné opakovaně regenerovat a v případě mechanického poškození bez problémů opravit. Při aplikaci materiálu AKRYLIT® FLEX na střechy větší než 80 m2 platí záruka pouze pro odborně zaškolené firmy, kterým bylo výrobcem vydáno osvědčení o odborné způsobilosti k aplikaci. Zaškolené firmy jsou povinny poskytovat pětiletou záruku na provedený nátěr.

Zpracování
AKRYLIT® FLEX se nanáší na suchý a očištěný povrch střechy kartáčem nebo stříkáním.
Aplikace je možná při teplotách podkladu i prostředí v rozmezí +10 až +30°C. Po vytvrzení – minimálně 24 hodin – se provede druhý nátěr. Pro kontrolu kvality provedení je možné na objednávku dodat barevně odlišnou první vrstvu. Nátěr je třeba nejméně 6 hodin po aplikaci chránit před deštěm. Před aplikací je nutno podklad penetrovat akrylátovým nátěrem BEFIX PONT. Pracovní nářadí je nutné ihned po ukončení práce omýt vodou!

Balení
PE obaly 12 kg a 35 kg

Spotřeba
2,5 až 2,8 kg/m2 na 2 vrstvy

Technické hodnoty
Barva: červenohnědá
Sušina: min. 65%
Konzistence: min. 15s F8 23o C
Měrná hmotnost: 1,5 g/cm3
Přídržnost k podkladu: 8 N/mm
Průtažnost:
při – 20°C 70%
při +20°C 200%
Pevnost v tahu: min. 2,5 MPa
Pracovní teplota: +10 až +30o C
Odolnost k teplotám po vytvrzení: -40 až +120o C

Skladování
V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit před vyschnutím.

NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruka na materiál v originálním balení při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce
Směs ani její složky nejsou k datu vydání bezpečnostního listu klasifikovány jako PBT nebo vPvB, složky nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH
PŘI POŽITÍ: necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko +420 224 919 293 nebo lékaře. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, pokud lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování.
Směs může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, viz bod 11.1.d) bezpečnostního listu.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Zaškrtněte "Nejsem robot"

Top