DŘEVOSAN Profi

DŘEVOSAN Profi

Od: 229 

prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
Dřevosan profi je vodou ředitelný tekutý impregnační přípravek na bázi sloučenin boru, kvartérních solí a IPBC.

Použití
Dřevosan profi se používá jako preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám jako jsou dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoč a proti plísním v interiéru i exteriéru. Dále pak jako preventivní ochrana zdiva, sklepů apod. proti plísním a sanace již napadeného zdiva dřevomorkou domácí. Na povrchové ošetřeni dřevěných střešních konstrukci, obkladů, podlah, konstrukčních dřevěných dílů, štítů, venkovních podhledů, zahradních staveb, ukotvených do země na jiných než dřevěných pilířích a, protihlukové stěny. Má neutrální korozivní účinky (ČSN 490681), sanační účinky proti plísním na zdivu. Je preventivně účinný pro dřevo v třídách ohrožení 1, 2 a 3 (ČSN EN 335) a proti prorůstání dřevomorky domácí zdivem. Ve dřevě je fixován do 3 hodin od aplikace.

Aplikace
Aplikuje se na suchý, čistý podklad bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a starých nátěrů. Příprava dřeva musí odpovídat ČSN 49 0615. Impregnační roztok připravíme za stálého míchání přidáním koncentrátu do připraveného množství vody (10 % roztok = 1 l přípravku : 9 l vody). Přípravek nanášejte štětcem, stříkáním (1-2 nánosy podle použité koncentrace )nebo máčením. Následnou vrstvu nanášíme vždy po zaschnutí předchozí. Ošetřené dřevo vystavené venkovní povětrnosti je vhodné chránit před popraskáním vhodným dekorativním nátěrem (lazury, laky … ředitelné vodou). Přípravek není určen pro ošetření dřevěného nábytku, hraček a dřeva, které je určené k přímému styku s potravinami, krmivy nebo pitnou vodou. Je-li poměr ošetřené plochy k objemu obývané místnosti větší nebo roven 0,2 m2/m3, doporučujeme dřevo ošetřené přípravkem překrýt dekorativní lazurou nebo lakem. Dřevosan profi v čirém provedeni tvoří na dřevu reakční světle okrový odstín – doporučujeme vyzkoušet na zkušební ploše. Nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý podklad. Dřevosan profi není vhodný pro ošetřovaní dřeva, které je v trvalém styku se zemi nebo s vodou. Použité nářadí je nutno ihned po aplikaci umýt vodou. Dřevosan profi se při teplotě +20 °C až 30 °C ve dřevě fixuje do tří hodin. Při nižší teplotě (+19 °C až +5 °C) se doba fixace prodlužuje na čtyři hodiny a vice. Po proběhnutí fixace lze vystavit ošetření dřevo venkovní povětrnosti. Nedojte-li k mechanickému narušeni povrchu ošetřeného dřeva, je životnost v třídě ohroženi 1 a 2 (interiér) časově neomezena. V třídě ohroženi dřeva 3 (venkovní prostředí) doporučujeme provést po 10 letech kontrolu napadení dřeva biotickými škůdci a na jejím základě rozhodnout o případném opakování ošetření.

Spotřeba
20 g /m2 dřeva v interieru (až 55 m2 z litru)
40 g m2 dřeva v exterieru (až 27 m2 z litru)
40 g m2 zdiva (při použití 15 % roztoku)

Balení
plastové obaly o obsahu 1 a 10 kg

Technická data:
Účinná látka: 100 g výrobku obsahuje 20 g kyseliny borité, 20 g benzyl-c12-16-alkyldimethylamonium chloridu, 1 g IPBC
Konzistence: kapalina
Označení: FB, Ip, P, 1, 2, 3, SP
Hustota: cca 1080 kg/m3 při 20 °C
Hodnota pH: cca 8-9 při 20 °C pro 10 % roztok
Aplikační koncentrace: 5 – 10 % obj.
Aplikační teplota: > +5 °C
Barva: transparent, zelená, hnědá, modrá
Barevná stálost: zelená – 4, hnědá – 6, modrá – 5-6 (Xe-test 200hodin)

Skladování
V původním balení 2 roky od data výroby. Teplota skladování: +5 °C až +30 °C

Ekologie a bezpečnost práce
Klasifikace dle 356/2003 Sb.:
C – žíravý, N – nebezpečný pro životní prostředí

Informace pro přepravu: ADR 8, III, UN 1760
Dřevosan profi způsobuje poleptaní. Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Vysoce toxický pro vodní prostředí. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
Při zasažení oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy. Dbejte ustanovení o zamezení znečištění půdy a povrchových vod. Nespotřebované zbytky zneškodňujte jako nebezpečný odpad.
Kód odpadu: 03 02 05 .Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky. Pouze čistě vymyté obaly odevzdejte k recyklaci.

Prohlášení je uloženo u výrobce: METRUM s.r.o.

Hmotnost -
Balení

,

Odstín

zelený, hnědý, čirý

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Zaškrtněte "Nejsem robot"

Top