FRESCOL bílý

FRESCOL bílý

Od: 725 

fasádní barva vápenná

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
FRESCOL je jednosložkový nátěr na bázi vápenného hydrátu s možností použití v interiéru i exteriéru, určená především na památkově chráněné stavby. S obsahem doplňkových organických pojiv do 3 %. Jako aditivum obsahuje hydrofobní silikonové pryskyřice, kvalitní plniva a pigmenty odolné UV záření. Tónuje se tónovacími pastami na bázi anorganických pigmentů.

Použití
K nátěrům nových i starých vápenných omítek převážně na historických objektech. Materiál je rovněž vhodný k aplikaci na sanační omítky v interiéru i exteriéru.

Zpracování

 • Podkladová omítka musí mít v celé ploše stejnou vlhkost, neboť lokálně zvýšená vlhkost se projeví tmavším zabarvením, které je trvalé. Pokud se barva aplikuje na podklad nový, nemusí být vyzrálý. Obsah vody v omítce musí být vyšší než 5 hm%. Před aplikací je toto vhodné ověřit.
 • Před aplikace doporučujeme povrch penetrovat přípravkem FRESCOL penetrace, který vyrovná nasákavost podkladu a mírně jej zpevní.
 • Před aplikací a několik dní po ní je nutno zajistit stejnoměrnou vlhkost ošetřeného povrchu. Povrch po aplikaci je nutno chránit před vysušením např. zastíněním, aby nedošlo k rychlému vyschnutí nátěru. Rychlé vyschnutí nátěru se projeví sprašováním.
 • Nátěr se nanáší štětcem nebo štětkou menších rozměrů s krátkým vlasem nebo plstěnými hladítky z bílé plsti. Zcela nevhodný je váleček a stříkání. Barva se nanáší krouživými pohyby štětce. Pracuje se při teplotách podkladu i okolí +8 až +25°C.
 • Před použitím rozmíchat bez napěnění.
 • Mezi jednotlivými nátěry se musí dodržet přestávka 4-12 hodin.
 • Krycí účinek (i barevný odstín) se plně projeví až po vyschnutí.
 • Napojování jednotlivých ploch v rámci jedné vrstvy nátěru je možné pouze s dodržením pravidla mokré do mokrého.
 • U barevných nátěrů doporučujeme natřít vzorek pro odsouhlasení odstínů.
 • Po dokončení nátěru jsou možné menší barevné odchylky – vzhledem ke kombinaci přírodních surovin, možné nestejnorodosti podkladu a vícevrstvého nanášení.
 • Pracovní nářadí lze ihned po ukončení práce omýt vodou.

Spotřeba
Pro dva nátěry celkem 0,15 až 0,25 kg/m2, podle povrchu a způsobu nanášení. Přesnou hodnotu nutno zjistit zkušebním nátěrem.

Technické parametry
pH 12,5 – 13
sušina do 40%
hustota 1200 – 1300 kg/m3
nasákavost max. 2,9 kg/m2.t0,5 dle ČSN EN 1062-3
difusní odpor 0,09m dle ČSN EN ISO 7783-2
množství pojivové disperze max.3%
celkové množství organického podílu max.4,6 %

Barva
Základní bílá, barevné odstíny dle vzorkovnice nebo dle individuální dohody

Balení
PE kbelíky 4 litry, 8 litrů.

Skladování
V původním obalu při teplotě +10až +30°C, chránit před vyschnutím.

NESMÍ ZMRZNOUT !
Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce
Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.

Xi Dráždivý. R 36/38 Dráždí oči a kůži.
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.S 22 Nevdechujte prach. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S  46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Ve všech případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu, technický nebo bezpečnostní list.

Fasádní barva FRESCOL je v  čerstvém stavu silně alkalická. Zamezte vtoku do kanalizace. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Zaškrtněte "Nejsem robot"

Top