IMESTA IBS 47

IMESTA IBS 47

Od: 604 

prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
IMESTA®IBS 47 je práškový přípravek určený k hydrofobizaci sádry a sádrových směsí. Přidáním IMESTA®IBS 47 v množství 0,5 až 2,0% hmotnosti sádry nebo suché sádrové směsi získáme materiál s vynikajícími vodoodpudivými vlastnostmi, které zaručují maximální omezení průniku vlhkosti do materiálu. Přípravek IMESTA®IBS 47 je vodou dobře smáčivý a po přidání vody do sádry nebo sádrové směsi nevyplavává na hladinu.

Zpracování
Přípravek se intenzívně zamíchá do suché sádry nebo sádrové směsi před smísením s vodou.

Technické parametry
vzhled bílý až hnědobílý prášek
obsah vlhkosti max. 5 % hmotnosti

Spotřeba
0,5 až 2 kg na 100 kg suché směsi

Balení
PE kbelíky 0,5 a 5 kg

Skladování
V uzavřeném původním obalu 12 měsíců od data výroby.

Ekologie a bezpečnost práce
Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.

clp-plice

VAROVÁNÍ

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest

S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 22 Nevdechujte prach. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc ukažte bezpečnostní list nebo označení. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Při práci s IMESTA®IBS 47 je třeba používat respirátor a dbát na co nejnižší rozprašování přípravku a dodržovat základní hygienická pravidla. V případě zasažení očí vymyjte tyto větším množstvím vody a vyhledejte lékařské vyšetření. Po smísení s vodou má IMESTA®IBS 47 silně alkalickou reakci. Chraňte proto pokožku a sliznice před přímým kontaktem se zpracovávaným materiálem, používejte ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory.
Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top