IMESTEX SL tónovaný

IMESTEX SL tónovaný

Od: 301 

silnovrstvá lazurní barva na dřevo

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
IMESTEX SL je akrylátový silnovrstvý lazurní nátěr pro vnitřní i venkovní použití na dřevo nebo dřevotřískové desky. Pro venkovní použití jsou nutné nejméně dva nátěry. Sytost vybarvení je úměrná počtu vrstev.

Použití
Používá se k povrchové úpravě dřeva a dřevotřískových desek. Při aplikaci na staré dřevěné konstrukce doporučujeme odstranit všechny předchozí nátěrové vrstvy, zejména mají-li sníženou přídržnost. Pro nátěry v interiéru jsou doporučeny dva nátěry, při venkovním použití tři.

Zpracování
Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním na suchý, čistý a odmaštěný povrch, při teplotách +10 až +30°C. Před nanášením první vrstvy doporučujeme provést úpravu povrchu opakovaným broušením po navlhčení a vyschnutí, aby byl povrch dřeva dokonale hladký a nechlupatící. První nátěr je možné mírně naředit vodou (do 5%), a po jeho provedení povrch jemně přebrousit. Před a během zpracování je nutné barvu důkladně promíchat! Špatné promíchání může způsobit změnu odstínu.

Doba zaschnutí jednoho nátěru je cca 1 hodina při 20oC a 50% rel. vlhkosti.

Nátěr se, s výjimkou první vrstvy, nedoporučuje ředit.

Po ukončení práce je možné použité nářadí omýt vodou. Po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.

Spotřeba
Pro dva nátěry 0,2 kg/m2.

Technické parametry
Vzhled nátěrová hm. s rozmíchatelnou úsadou
Sušina minimálně 35 %
Zasychání 1-2 hodiny, při 20oC

Barvy
Vyrábí se v odstínech dle vzorníku IMESTA.

Balení
PE obaly 0,7 litrů, 4 litry, 8 litrů.

Skladovatelnost
Minimálně 12 měsíců od data výroby, v původním obalu při teplotě +10až +30°C.

NESMÍ ZMRZNOUT!
Ekologie a bezpečnost práce
Při správném použití je IMESTEX SL nejedovatý a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládky.

Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

, ,

Odstín

, , , , , , , , , , ,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top