SPECIÁLNÍ VÝROBKY

BEFIX PONT

217 1 451  vč. DPH

akrylátový penetrační nátěr Akrylátový penetrační nátěr na savé minerální podklady. Pro úpravu betonu, asbestocementových výrobků, ...

Přípravky pro úpravu a ochranu podlah

SINER ALFA 2K

2 298  vč. DPH

tekutá lepenka Dvousložková silnovrstvá asfaltová hydroizolační stěrka, bez obsahu rozpouštědel. Pro rychlé, bezpečné a bezešvé ...