Fasádní barvy

VISTAR MINERAL penetrace

1 064  vč. DPH

penetrační nátěr pod fasádní barvu Podkladní zpevňující nátěr pod fasádní barvy VISTAR MINERAL. Sjednocuje ...

SYSTÉM SANACE VLHKÉHO ZDIVA

IMESTA N 55

4 355  vč. DPH

impregnační a injektážní roztok Impregnační a injektážní roztok pro cihelné, kamenné i smíšené zdivo ...

Fasádní barvy

FRESCOL tónovaný

1 088 1 572  vč. DPH

fasádní barva vápenná K nátěrům nových i starých vápenných omítek převážně na historických objektech. Materiál ...

1 451 2 177  vč. DPH

silikonová fasádní barva K nátěrům vápenných a vápenocementových omítek, betonu, kamene a ostatních minerálních podkladů. ...

Fasádní barvy

VISTAR SILIKON bílý

1 064 1 753  vč. DPH

silikonová fasádní barva K nátěrům vápenných a vápenocementových omítek, betonu, kamene a ostatních minerálních podkladů. ...

Fasádní barvy

VISTAR tónovaný

1 160 1 669  vč. DPH

disperzní fasádní barva se silikonem K nátěrům vápenných ...

Fasádní barvy

VISTAR bílý

797 1 269  vč. DPH

disperzní fasádní barva se silikonem K nátěrům vápenných ...

398 3 266  vč. DPH

akrylátová barva na beton K venkovním i vnitřním nátěrům betonu, betonové, vláknocementové i pálené ...

398 3 266  vč. DPH

barva na pozink K nátěrům pozinkovaných plechů a konstrukcí přímo bez předchozí oxidace. Je vhodný ...